Archived Content

The information on this page is out of date. However, some of the content may still be useful, so we have archived the page.

Archive

Update to Form I-485, Supplement A to Form I-485, Adjustment of Status Under Section 245(i)
New edition dated 06/26/17. Starting 8/25/2017, we will only accept the 06/26/17 edition. Until then, you can use 01/17/17 edition.
Update to Form G-1145, E-Notification of Application/Petition Acceptance
New edition dated 09/26/14. You can also use previous editions.
Update to Form I-508, Request for Waiver of Certain Rights, Privileges, Exemptions and Immunities
New edition dated 05/26/17. Starting 08/14/2017, we will only accept the 05/26/17 edition. Until then, you can use the 03/31/15 edition.
Update to Form I-508F, Request for Waiver of Rights, Privileges, Exemptions, and Immunities for French Nationals
New edition dated 05/26/17. Starting 08/14/2017, we will only accept the 05/26/17 edition. Until then, you can use the 03/31/15 edition.
Estati Pwoteksyon Tanporè pou Ayiti a Pwolonje pou sis mwa
Pandan sis mwa pwolongasyon an, nou ankouraje moun ki benefisye TPS yo pou prepare retou yo an Ayiti nan ka pa ta gen pwolongasyon deziyasyon Ayiti ankò, tankou al mande gouvèman ayisyen an dokiman voyaj ajou. 60 jou omwen anvan 22 janvye 2018, Sekretè Kelly ap reevalye deziyasyon Ayiti a epi detèmine si sitiyasyon an merite yon lòt pwolongasyon, yon redeziyasyon oswa yon anilasyon ki konfòm ak Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite a. Kongrè te detèmine si wi ou non deziyasyon Ayiti a ta dwe kontinye. konsevwa Deziyasyon TPS la kòm yon bagay tanporè, epi Sekretè a gen pou li reevalye kondisyon nan peyi a konplètman pou
Temporary Protected Status for Haiti Extended for Six Months
DHS Secretary will Re-Evaluate Designation Later This Year
Update to Form I-612, Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement (under Section 212(e) of the Immigration and Nationality Act, as Amended)
New edition dated 04/24/17. Starting 07/24/2017, we will only accept the 04/24/17 edition. Until then, you can use the 12/23/16 edition.
Update to Form I-829, Petition by Entrepreneur to Remove Conditions on Permanent Resident Status
New edition dated 04/21/17.  Starting 07/24/2017, we will only accept the 04/21/17 edition. Until then, you can use the 05/07/15 edition. 
Update to Form G-639, Freedom of Information Act/Privacy Act Request
New edition dated 04/17/17. Starting 07/24/2017, we will only accept the 04/17/17 edition. Until then, you can use the 03/31/15 edition. 
Update to Form I-929, Petition for Qualifying Family Member of a U-1 Nonimmigrant
New edition dated 04/13/17. You may also file using the 12/23/16 edition.
Pages