د خپل کار د اجازی کارت (EAD) کې د اصلاح لپاره باید څنګه درخواست وکړي؟

که د کار د اجازی  په کارت(EAD)  کې مو مالومات او یا عکس صحیح نه وی، نو باید د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او پناه غوښتنی مرکز یا (USCIS) ته لاندی اسناد ولیږي:

  • که په اصلی کارت کې مو غلطی وی
  • د غلطی په اړه مکمل مالومات وړاندی کړي د مثال په ډول ( که نوم مو غلط وی، د پیدایش نیټه مو غلطه وی او یا داسی نور)
  • د صحیح مالوماتو لپاره مو د ملاتړ اسناد لکه، د تذکری کاپی او یا د پاسپورټ کاپی
  • په امریکا کې مو د پسته آدرس

نوموړی مالومات لاندی ادرس ته ولیږی:

U.S. Department of Homeland Security

         Attn: OAW EAD Card Corrections 

         P.O. Box 648004

         Lee's Summit, MO  64002

 

 

 

تاسی به د کار د اجازی فورمه I-765  او یا د کار د اجازی لپاره غوښتنه نه کوی او همدارنګه به د کارت د نوی کولو لپاره فیس هم نه ورکوی.

که مو په کارت کې عکس غلط وی نو تاسی ته به د نوی عکس د اخستلو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او د پناه غوښتنی د مرکز یا (USCIS)  د غوښتنلیک د ملاتړ مرکز څخه وخت اخستل کیږی.

که غواړی خپل هغه آدرس چی USCIS ته مو وکړی تغیر کړی، نو مهربانی وکړی د AR-11 فورمه ډکه کړی، تاسی کولی چی نوموړی فورمه د دی ویب پاڼی په مرسته ډکه کړی https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do هر کله مو چی ادرس تغیر کړو نو په ۱۰ ورځو کې دننه به د USCIS دفتر خبروی.

که د کار د اجازی د کارت د غوښتنی  او یا د کار د اجازی په اړه پوښتنی لری نو مهربانی وکړی دی ویپ پاڼی ته مراجعه وکړی https://www.uscis.gov/about-us/contact-us ) (. نوموړی ویب پاڼه به تاسی ته د وخت او د مربوطه مرجع په اړه مالومات درکړی.

Last Reviewed/Updated: