News Releases

All USCIS releases, searchable by topic and date. For material older than five years or that is no longer current, see our Archive section.

Subscribe to get notifications of news releases:

Get Updates by Email
Re-Registration Period Opens for Syrians with Temporary Protected Status
Current beneficiaries of Temporary Protected Status (TPS) under Syria’s designation who want to maintain their status through Sept. 30, 2019, must re-register between March 5, and May 4, 2018.
Peryòd Re-Enskripsyon Louvri Kounye pou Ayisyen ak Estati Pwoteksyon Tanporè
Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) te anonse jodiya benefisyè Estati Pwoteksyon Tanporè (Temporary Protected Status) anba klasifiasyon Ayiti ki vle kenbe estati yo jiska fen dat pwogram nan 22 jiyè 2019, dwe re-enskri ant 18 janvye 2018 ak 19 mas 2018.
La période de réinscription est maintenant ouverte pour les Haïtiens bénéficiant du statut de protection temporaire
Les Services de la Citoyenneté et de l'Immigration des États-Unis (l'USCIS) ont annoncé aujourd'hui que les bénéficiaires actuels du statut de protection temporaire (TPS) sous la désignation d'Haïti souhaitant maintenir ce statut jusqu'à la date d'expiration du programme, le 22 juillet 2019, doivent se réinscrire entre le 18 janvier 2018 et le 19 mars 2018.
Re-Registration Period Now Open for Haitians with Temporary Protected Status
Re-Registration Period Now Open for Hondurans with Temporary Protected Status
Current beneficiaries of Temporary Protected Status (TPS) under Honduras’ designation who want to maintain that status through the current expiration date of July 5, 2018, must re-register between Dec. 15, 2017 and Feb. 13, 2018. Re-registration procedures, including how to renew employment authorization documentation, have been published in the Federal Register and on the USCIS website.
Re-Registration Period Now Open for Nicaraguans with Temporary Protected Status
Current beneficiaries of Temporary Protected Status (TPS) under Nicaragua’s designation who want to maintain that status through the program’s termination date of Jan. 5, 2019, must re-register between Dec. 15, 2017 and Feb. 13, 2018. Re-registration procedures, including how to renew employment authorization documentation, have been published in the Federal Register and on the USCIS website.
Temporary Protected Status for Sudan to Terminate in November 2018
Acting Secretary of Homeland Security Elaine Duke has determined that conditions in Sudan no longer support its designation for Temporary Protected Status (TPS) after reviewing country conditions, and after Department of Homeland Security (DHS) officials’ consultations with the appropriate U.S. government agencies. Acting Secretary Duke is extending benefits for beneficiaries of Sudan TPS for 12 months to allow for an orderly transition before the designation terminates on Nov. 2, 2018.
Temporary Protected Status for South Sudan Extended for 18 Months
Acting Secretary of Homeland Security Elaine Duke has extended Temporary Protected Status (TPS) for eligible nationals of South Sudan (and eligible individuals without nationality who last habitually resided in South Sudan) through May 2, 2019.
Estati Pwoteksyon Tanporè pou Ayiti a Pwolonje pou sis mwa
Pandan sis mwa pwolongasyon an, nou ankouraje moun ki benefisye TPS yo pou prepare retou yo an Ayiti nan ka pa ta gen pwolongasyon deziyasyon Ayiti ankò, tankou al mande gouvèman ayisyen an dokiman voyaj ajou. 60 jou omwen anvan 22 janvye 2018, Sekretè Kelly ap reevalye deziyasyon Ayiti a epi detèmine si sitiyasyon an merite yon lòt pwolongasyon, yon redeziyasyon oswa yon anilasyon ki konfòm ak Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite a. Kongrè te detèmine si wi ou non deziyasyon Ayiti a ta dwe kontinye. konsevwa Deziyasyon TPS la kòm yon bagay tanporè, epi Sekretè a gen pou li reevalye kondisyon nan peyi a konplètman pou
Temporary Protected Status for Haiti Extended for Six Months
DHS Secretary will Re-Evaluate Designation Later This Year

Pages

ADDITIONAL TOPICS