Skip to main content

USCIS Response to COVID-19 (Vietnamese)

USCIS Ứng phó với COVID-19

We translate our materials into other languages to help people with limited English skills. If there are differences between English and another language, the English version is the official version. To learn more, see our Accuracy and Translation Disclaimer.

 

Mở lại Văn phòng

Một số văn phòng USCIS địa phương và văn phòng phỏng vấn đơn xin tị nạn đã bắt đầu mở cửa lại vào ngày 4 tháng 6 để nhân viên phục vụ trực tiếp với công chúng, cho các đơn nằm trong trường hợp không khẩn cấp. Chúng tôi đã ban hành các biện pháp phòng ngừa để ngăn chận sự lay lan của COVID-19 ở những địa điểm đã mở cửa trở lại:

 • Bạn không được vào một địa điểm của USCIS nếu bạn:
  • Có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, bao gồm ho, sốt hoặc khó thở;
  • Đã tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai được biết hoặc nghi ngờ có COVID-19 trong 14 ngày qua; hoặc là
  • Đã được nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu tự cách ly hoặc do cơ quan y tế công cộng yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày qua.
 • Bạn không được vào địa điểm đó trên 15 phút trước giờ hẹn của họ (30 phút nếu là lễ nhập tịch).
 • Chúng tôi sẽ cung cấp nước rửa tay diệt trùng tại cửa vào.
 • Bạn phải đeo khẩu trang che cả miệng và mũi khi vào địa điểm đó. Nếu bạn không có, có thể chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, hoặc yêu cầu bạn làm cuộc hẹn khác.
 • Sẽ có những chổ đánh dấu và tấm chắn/rào cản tại địa điểm đó; bạn nên để ý đến những chổ đánh dấu này để đảm bảo bạn tuân theo các nguyên tắc cách ly giao tiếp xã hội.
 • Bạn cũng có thể phải trả lời các câu hỏi kiểm tra sức khỏe trước khi vào địa điểm đó.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn mang theo cây viết mực đen hoặc xanh của mình. 

Trong giấy hẹn phỏng vấn, chúng tôi sẽ cho bạn nhiều hướng dẫn hơn để giúp bạn hiểu cần làm những gì khi bạn vào địa điểm của USCIS. Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng của chúng tôi về Quy luật dành cho Khách đến USCIS,cảnh giác trên mạng.

 

 

Hướng dẫn khi vào các địa điểm của USCIS
 • Khách không được vào cơ sở USCIS nếu họ:
  • Có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, bao gồm ho, sốt hoặc khó thở;
  • Đã tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai được biết hoặc nghi ngờ có COVID-19 trong 14 ngày qua; hoặc là
  • Đã được nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu tự cách ly hoặc do cơ quan y tế công cộng yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày qua.
 • Khách không được vào địa điểm đó trên 15 phút trước giờ hẹn của họ (30 phút nếu là lễ nhập tịch).
 • Chúng tôi sẽ cung cấp nước rửa tay diệt trùng tại cửa vào.
 • Tất cả công chúng phải đeo khẩu trang che cả miệng và mũi khi vào địa điểm đó. Nếu không có khẩu trang, có thể USCIS sẽ làm cuộc hẹn khác cho bạn.
 • Sẽ có những chổ đánh dấu và tấm chắn/rào cản tại địa điểm đó; bạn nên để ý đến những chổ đánh dấu này để đảm bảo bạn tuân theo các nguyên tắc cách ly giao tiếp xã hội.
 • Cũng có thể mọi người phải trả lời các câu hỏi kiểm tra sức khỏe trước khi vào địa điểm đó.
 • Chúng tôi khuyến khích người làm đơn và khách mang theo cây viết mực đen hoặc xanh của mình.

Thông tin thêm về việc vào các đia điểm của USCIS đã có sẵn ở trang mạng uscis.gov/visitorpolicy.

 

Các Cuộc hẹn tại Văn phòng Địa phương và Làm cuộc hẹn mới

Các văn phòng USCIS địa phương sẽ gửi thông báo cho người nộp đơn và người bảo lãnh mà trước đó đã có lịch hẹn đến để phỏng vấn và để tuyên thệ nhập tịch. Những người đó cần phải tuân theo các nguyên tắc an toàn được nêu dưới đây.

Nếu bạn cần trợ giúp với các dịch vụ giấy tờ khẩn cấp (chẳng hạn như dấu mộc ADIT, tức là thẻ tạm trú), chúng tôi đang nỗ lực sắp xếp các cuộc hẹn đó sớm nhất cho bạn. Thời gian chờ có thể lâu hơn chút ít, vì chúng tôi đang dần dần mở lại dịch vụ trực tiếp với một cách an toàn tại văn phòng. Nếu bạn cần lên lịch hẹn để làm giấy tờ khẩn cấp, bạn có thể liên lạc với USCIS Contact Center (Trung tâm Liên Lạc của USCIS) để làm lịch hẹn).

Bạn cần xem lại cho bảo đảm văn phòng mà bạn sẽ đến đã mở lại hay chưa bằng cách truy cập trang our office closures page (trang thông tin đóng cửa văn phòng của chúng tôi) trước khi gọi cho Trung tâm Liên lạc.

Khách đến văn phòng chỉ giới hạn cho người nộp đơn, một luật sư hoặc người đại diện được ủy quyền, và một người hỗ trợ người khuyết tật (có thể là thành viên gia đình). Luật sư và/hoặc người đại diện được ủy quyền có thể đi cùng người nộp đơn vào phòng phỏng vấn hoặc tham gia qua điện thoại. Nếu người đại diện chọn tham gia qua điện thoại, người nộp đơn nên thông báo cho viên chức tại thời điểm phỏng vấn biết, rồi viên chức đó sẽ liên lạc với người đại diện qua số điện thoại có ghi trên Mẫu G-28, là Thông báo về sự có mặt của Luật sư hoặc của Người đại diện hợp thức.

Thông dịch viên cần phải chuẩn bị để thông dịch qua điện thoại, chỉ trừ trường hợp USCIS yêu cầu thông dịch viên có mặt trong buổi phỏng vấn. Thông dịch viên phải cho người nộp đơn số điện thoại có hiệu lực để USCIS có thể liên lạc với họ tại thời điểm phỏng vấn. Nếu viên chức xác định rằng cần có mặt thông dịch viên trong lúc phỏng vấn, nhưng hôm đó lại không có thông dich viên, thì cuộc phỏng vấn có thể được lên lịch để trở lại.

Nếu người nộp đơn cần Thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu hoặc Thông dịch viên được Chứng nhận thông dịch cho người Điếc, họ nên liên lạc với USCIS Contact Center qua mạng, hoặc gọi số 1-800-375-5283 sớm nhất có thể sau khi nhận được thông báo phỏng vấn.

 

Cuộc hẹn và lên Lịch lại của Trung tâm Hỗ trợ Hồ sơ (ASC)

Trước khi đi đến văn phòng, bạn cần xem lại trang USCIS office closings (thông tin về việc đóng cửa văn phòng USCIS) để bảo đảm là ASC của bạn đã mở cửa lại hay chưa.

Người nào mà đến văn phòng vào ngày hoặc giờ nào không giống với ngày giờ ghi trong thông báo hẹn của ASC thì có thể gặp phải chậm trễ đáng kể cho tiến hành của đơn.

Vì các trung tâm ASC của chúng tôi có áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa COVID-19, nên bạn có thể gặp phải:

 • Thời gian chờ đợi lâu hơn để nhận được thông báo cuộc hẹn để lấy sinh trắc học của bạn;
 • Vấn đề lui tới ASC cũng có giới hạn;
 • Thời gian lấy sinh trắc học lâu hơn.

Người nộp đơn chỉ có thể đi cùng với thông dịch viên, luật sư, cha hoặc mẹ / người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên hoặc người hỗ trợ người tàn tật.

Lên lịch lại các cuộc hẹn ASC mà đã bị huỷ bỏ

USCIS sẽ tự động lên lịch lại những cuộc hẹn ASC cần thiết nào mà đã bị hủy bỏ vì lý do văn phòng tạm thời đóng cửa, hoặc sẽ gửi thông báo về việc tái sử dụng sinh trắc học cho những ai hội đủ điều kiện.

Những người nào mà vẫn phải trực tiếp đến ASC sẽ nhận được thư hẹn mới qua đường bưu điện.

Nếu bạn không nhận được thông báo cuộc hẹn hoặc thông báo về việc tái sử dụng sinh trắc học qua đường bưu điện trong vòng 90 ngày kể từ ngày ASC của bạn mở cửa trở lại, xin gọi 800-375-5283.

Lưu ý: USCIS không thể tự động lên lịch hẹn mới cho người xin thị thực (visa) Canada và Vương Quốc Anh.

 

Last Reviewed/Updated: