Skip to main content

USCIS Response to COVID-19 (Vietnamese)

USCIS Ứng phó với COVID-19

Mở lại Văn phòng

Một số văn phòng USCIS địa phương và văn phòng phỏng vấn đơn xin tị nạn đã bắt đầu mở cửa lại vào ngày 4 tháng 6 để nhân viên phục vụ trực tiếp với công chúng, cho các đơn nằm trong trường hợp không khẩn cấp. Chúng tôi đã ban hành các biện pháp phòng ngừa để ngăn chận sự lay lan của COVID-19 ở những địa điểm đã mở cửa trở lại:

 • Bạn không được vào một địa điểm của USCIS nếu bạn:
  • Có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, bao gồm ho, sốt hoặc khó thở;
  • Đã tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai được biết hoặc nghi ngờ có COVID-19 trong 14 ngày qua; hoặc là
  • Đã được nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu tự cách ly hoặc do cơ quan y tế công cộng yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày qua.
 • Bạn không được vào địa điểm đó trên 15 phút trước giờ hẹn của họ (30 phút nếu là lễ nhập tịch).
 • Chúng tôi sẽ cung cấp nước rửa tay diệt trùng tại cửa vào.
 • Bạn phải đeo khẩu trang che cả miệng và mũi khi vào địa điểm đó. Nếu bạn không có, có thể chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, hoặc yêu cầu bạn làm cuộc hẹn khác.
 • Sẽ có những chổ đánh dấu và tấm chắn/rào cản tại địa điểm đó; bạn nên để ý đến những chổ đánh dấu này để đảm bảo bạn tuân theo các nguyên tắc cách ly giao tiếp xã hội.
 • Bạn cũng có thể phải trả lời các câu hỏi kiểm tra sức khỏe trước khi vào địa điểm đó.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn mang theo cây viết mực đen hoặc xanh của mình. 

Trong giấy hẹn phỏng vấn, chúng tôi sẽ cho bạn nhiều hướng dẫn hơn để giúp bạn hiểu cần làm những gì khi bạn vào địa điểm của USCIS. Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng của chúng tôi về Quy luật dành cho Khách đến USCIS,cảnh giác trên mạng.

 

 

 

Hướng dẫn khi vào các địa điểm của USCIS

 • Khách không được vào cơ sở USCIS nếu họ:
  • Có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, bao gồm ho, sốt hoặc khó thở;
  • Đã tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai được biết hoặc nghi ngờ có COVID-19 trong 14 ngày qua; hoặc là
  • Đã được nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu tự cách ly hoặc do cơ quan y tế công cộng yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày qua.
 • Khách không được vào địa điểm đó trên 15 phút trước giờ hẹn của họ (30 phút nếu là lễ nhập tịch).
 • Chúng tôi sẽ cung cấp nước rửa tay diệt trùng tại cửa vào.
 • Tất cả công chúng phải đeo khẩu trang che cả miệng và mũi khi vào địa điểm đó. Nếu không có khẩu trang, có thể USCIS sẽ làm cuộc hẹn khác cho bạn.
 • Sẽ có những chổ đánh dấu và tấm chắn/rào cản tại địa điểm đó; bạn nên để ý đến những chổ đánh dấu này để đảm bảo bạn tuân theo các nguyên tắc cách ly giao tiếp xã hội.
 • Cũng có thể mọi người phải trả lời các câu hỏi kiểm tra sức khỏe trước khi vào địa điểm đó.
 • Chúng tôi khuyến khích người làm đơn và khách mang theo cây viết mực đen hoặc xanh của mình.

Thông tin thêm về việc vào các đia điểm của USCIS đã có sẵn ở trang mạng uscis.gov/visitorpolicy.

Last Reviewed/Updated: