Multilingual Resource Center

This page offers information in several languages on a variety of topics such as citizenship, Green Cards, employee verification, biometrics, how to report fraud and avoid immigration scams, and humanitarian programs. This page also offers information about resources in American Sign Language, braille, and large print.

Please see the helpful links below, which provide information on many of the documents on this page.

For information about disability accommodations, please visit our Accommodations page.

USCIS Webpages

Other Government Webpages

Use the dropdown menu to see a full list of available languages. You can also search by topic.

USCIS Waxay Soo Dhaweyneysaa Qaxootiga iyo Magangalyo-doonka
Mucaawinada Khaldani Way Ku Dhaawaci Karta Daabac PSA
Caawimada Qalddan Ayaa Wax Kuu Dhimi Karta Xaashi-macluumaad
Ogeysiiska USCIS ee La-dagaalanka Dhaqamada AAn Sharciga Ahayn ee Sharciga Soogalaytiga Qoraalka Ogeysiiska Raadiyaha ee Adeega Dadweynaha
Mucaawinada Khaldani Way Ku Dhaawaci Karta Qoraalka wayn
Ku soo dhawoow Midowga Dowladaha: Hagaha Soogalootiga Cusub