Multilingual Resource Center

This page offers information in several languages on a variety of naturalization-related topics such as citizenship, Green Cards, employee verification, biometrics, how to report fraud and avoid immigration scams, and humanitarian programs. These resources are also available in American Sign Language, braille, and large print. 

We translate our materials into other languages to help people with limited English skills. If there are differences between English and another language, the English version is the official version. To learn more, see our Accuracy and Translation Disclaimer.

For information in Spanish, please see our website in Spanish.

For information about disability accommodations, please visit our Accommodations page.

Use the dropdown menu to see a full list of available languages. You can also search by topic.

USCIS Waxay Soo Dhaweyneysaa Qaxootiga iyo Magangalyo-doonka
Mucaawinada Khaldani Way Ku Dhaawaci Karta Daabac PSA
Caawimada Qalddan Ayaa Wax Kuu Dhimi Karta Xaashi-macluumaad
Ogeysiiska USCIS ee La-dagaalanka Dhaqamada AAn Sharciga Ahayn ee Sharciga Soogalaytiga Qoraalka Ogeysiiska Raadiyaha ee Adeega Dadweynaha
Mucaawinada Khaldani Way Ku Dhaawaci Karta Qoraalka wayn
Ku soo dhawoow Midowga Dowladaha: Hagaha Soogalootiga Cusub