Xaalada Si kumeel gaadhka ah in loo ilaaliya ee loogu talagalay Wadanka: Somaliya

TPS Oo la kordhiyay ilaa: 17 Maarso, 2023
Wakhtiga dib u diwaangalinta Dadka Kuwaasoo Horay u haystay TPS: 60-ka
Mudada Diwaangalinta Dadka Kuwaa soo Codsaday TPS markii ugu horaysay: 22 Julaay,2021-17 Maarso, 2023
Dokhumantiga Ogolaanshaha Shaqaalaysiinta (EAD) ee sida Tooska ah loo kordhiyay ilaa: 16 Maarso, 2022
Si socoshada Taariikhda Deganaanshaha Maraykanka Illaa: 19 Julaay, 2021
Sii socoshada Joogitaanka Jidheed ee Maraykanka Illaa: 18 Sebt, 2021
Taariikhda loo Asteeyay Bilawga: 16 Sebt, 1991
Taariikhda hada ee loo Asteeyay TPS: 18 Sebt, 2021
Xigashada Ogaysiiska Diwaanka Fadaraalka: 2021-15595
Goorma ayaad Gudbinayso Faylka TPS

Si aad u hagaajiso TPS, waa inaad dib-isu-diiwaangelisaa muddada 60-ka maalmood ah ee dib-u-diiwaangelinta oo soconaysa laga bilaabo 22 Julaay, 2021 illaa 17 Maarso, 2023. Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad sida ugu dhakhsaha badan isku diiwaan geliso muddada 60 maalmood ah ee dib-u-diiwaangelinta.

Haddii aad xareynaysid codsiga hore ee ku saabsan TPS sida ku cad dib u qaabaynta Soomaaliya, laga bilaabo 18 Sebt, 2021, waa inaad isu-diiwaangelisaa inta lagu jiro muddada dib-u-diiwaangelinta ee soconaysa laga bilaabo 22 Julaay, 2021 illaa 17 Maarso, 2023. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sida ugu dhakhsaha badan isku diiwaangeliso muddada is-diiwaangelintu socoto.

Booqo websaytka TPS si aad u hesho macluumaad ku saabsan is-diwaangelintu.

Halkee ayaad ku Gudbinaysa Faylka

Haddii aad ku gudbinaysa beddelka EAD ee TPS ee horey loo siiyay, is-diiwaangelinta, ama dib-u-diiwaangelinta, u soo dir xidhmadaada TPS adareeska ku habboon ee jadwalka hoose:

Haddii aad jeceshahay inaad kusoo dirto codsigaaga: Marka, ku dir codsigaaga boostada:
Adeega Boostada Maraykanka Adeegyada Socdaalka iyo Dhalashooyinka Maraykanka
Attn: TPS Somalia
P.O. Box 6943
Chicago, IL 60680-6943
FedEx, UPS, ama DHL Adeegyada Socdaalka iyo Dhalashooyinka Maraykanka
Attn: TPS Somalia (Box 6943)
131 S. Dearborn St., 3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517
Kordhinta Otomaatiga ah ee Dhokumantiga Ogolaanshaha Shaqaalaysiinta (EAD)

USCIS waxay si otomaatig ah u kordhisay ansaxnimada Dhukumintiyada Ogolaanshaha Shaqaalaysiinta (EADs) ee lagu soo saaray astaynta TPS ee Soomaaliya iyada oo taariikhda dhicitaanka asalka ah ee 17 Sebt, 2021, ee 180 maalmood, illaa 16 Maarso, 2022.

Si aad u caddeyso inaad awood u leedahay inaad ku sii wadato inaad si sharci ah u shaqeyso, waxaad tusi kartaa TPS la xidhiidho EAD oo la socota 17 Sebt, 2021, oo ay ku eg tahay taariikhda dhicitaanka shaqaalaysiiyahaagu. Hay'adaha dowladda ayaa sidoo kale laga yaabaa inay aqbalaan dhukumintigan haddii ay u baahan yihiin inay hubiyaan xaaladdaada socdaal.

Shaqaalaysiiyaasha iyo hay'adaha dawladda ayaa isku hallayn kara ogeysiiska Diwaanka Fadaraalka cadayn ahaan sii waditaanka saxsanaanta EAD-gaaga. Booqo I-9 Xarunta Xaalada Si kumeel gaadhka ah in loo ilaaliyo iyo Bixitaanka Qasabka ah ee dib loo dhigay websaaytka wixii macluumaad dheeraad ah.

Haddii aan ansixinno codsigaaga dib-u-diiwaangelinta TPS oo aad bixisay lacagta EAD cusub (ama haddii aan oggolaannay dalabkaaga ka-dhaafitaanka lacagta), waxaan kuu soo saari doonnaa EAD cusub oo dhacaya bisha 17 Maarso, 2023.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan shuruudaha u-qalmitaanka TPS, waxa la xareeyo, iyo tilmaamaha tallaabo-tallaabo ah ee ku saabsan soo gudbinta dib-u-diiwaangelinta ama xidhmada hore ee dalabka TPS, tag websaaytka TPS.

Dooroshooyinka kale ee Socdaalka

Waxaad u-qalmi kartaa xulashooyinka kale ee socdaalka ee ku qoran Baadhista Dooroshoyinkayga boga.

Si aad u codsato sharci deganaansho rasmi ah (Kaadhka Cagaaran), waa inaad ku u-qalmi karta mid ka mid ah qaybaha ku qoran liiska Qaybaha u-qalmida Kaadhka Cagaaran boga. Mar alla markii aad hesho qaybta ku habboon xaaladdaada, guji xiriiriyaha lagu siiyay si aad u hesho macluumaad ku saabsan shuruudaha u-qalmida, sida loo codsado, iyo haddii xubnaha qoyskaaga ay sidoo kale adiga kula codsan karaan.

Su'aalaha guud ee ku saabsan habka xaqiijinta u-qalmida shaqada, booqo I-9 Xarunta iyo websaaytka TPS; naga soo wac USCIS lambarka 888-464-4218 (TTY: 877-875-6028); ama iimaylka USCIS at i-9central@uscis.dhs.gov. Waxaan aqbalnaa wicitaanada iyo emayllada af Ingiriisiga ah iyo luqado kale oo badan.

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan iska ilaalinta midabtakoorka inta lagu gudajiro nidaamka xaqiijinta ku u-qalmida shaqada, waxaad sidoo kale wici kartaa Waaxda Caddaaladda ee Muhaajiriinta iyo Xuquuqda Shaqaalaha (IER) Khadka Loo-shaqeeyaha (oo bixiya turjumaad luqado badan) 800-255-8155 (TTY: 800- 237-2515), ama iimaylka IER at osccrt@usdoj.gov.

Ogow Markaad doonayso Magangalyo: In laguu oggolaado oo laguu ilaaliyo TPS illaa muddo macquul ah ka hor inta aan la xareynin codsiga magangelyada waxaa loo tixgeliyaa xaalad aan caadi aheyn ujeeddooyinka muddada kama dambeysta ah ee xareynta hal sano ah. Si kale haddii loo dhigo, haysashada TPS "waxay joojisaa saacadda" shuruudaha looga baahan yahay in lagu dalbado magangelyo hal sano gudahood laga bilaabo imaatinka Mareykanka, haddii saacadda halka sano ah aysan horay u dhicin. Eeg 8 CFR 208.4(a)(5)(iv).

Iska Ilaali Been abuurka

Fadlan iska ilaali qaar shaqaale aan loo ogolaan waxay isku dayi karaan inay kaa faa'iideystaan ​​iyagoo sheeganaya inay xareyn karaan foomamka TPS. Isla shakhsiyaadkaani waxay ku weydiin karaan inaad lacag siiso iyaga si ay u helaan foomamkan oo kale; hase yeeshe, dhammaan foomamka USCIS waa u bilaash in laga soo dejiyo websaytka USCIS ee uscis.gov/form. Waxaan rabnaa inaan hubinno in dhammaan codsadayaasha TPS ee suurtogalka ah ay yaqaanaan sida loo helo mid sharci ah, talo sharci iyo caawimo sax ah. Liiska wakiillada la aqoonsan yahay ayaa laga heli karaa websaytka USCIS Raadi Adeegyo Sharci boga.

Ma dooneyno inaad dhibbane u noqoto been abuurka socdaalka. Haddii aad u baahan tahay talo sharci ah oo ku saabsan arrimaha socdaalka, hubi in qofka ku caawinaya loo ogol yahay inuu ku siiyo talo sharci. Kaliya xeer ilaaliyaha ama wakiil la ogolyahay oo ka shaqeeya Waaxda Cadaalada (DOJ) oo ay aqoonsantahay ururku ayaa ku siin kara talo sharci. Booqo Ka hortag Been abuurka boga macluumaadka iyo khayraadka.

Last Reviewed/Updated: